casa entre mitgeres a bescanó_
 
Aquesta construcció té els seus inicis en una casa de poble entre mitgeres que data de finals del s. XIX i que en el seu moment va patir una divisió vertical que va donar com a resultat tres habitatges independents de tres plantes i una amplada màxima de 3,50m.
L’edifici consta de planta baixa, amb accés des del carrer principal i que conforma en si una unitat habitable, i dues plantes pis, amb accés des del carrer posterior, i que representa un altre habitatge.

La planta primera està pensada com a zona dia, amb cuina-menjador i estar, deixant que la zona nit ocupi la planta sotacoberta, de sostres inclinats amb perfils vistos de ferro.

casa a bescanó
casa a bescanó casa a bescanó
casa a bescanó

En general s’ha buscat el contrast; així, s’han mantingut algunes parets de pedra vista i s’han col·locat paviments de mosaic hidràulic, per reafirmar el carácter de casa antita, en contraposició amb els paviments de planxa de ferro, els lavabos de goma o el mobiliari més actual.

descarregar projecte

atrès arquitectura interior

----------------------
estudi
----------------------
projectes
arquitectura
··casa a sant jordi
··casa a sta. coloma
··escola bressol
interiorisme
··CCG edicions
··restaurants König
··restaurant D.O
rehabilitació
··casa a bescanó
··casa a sant jordi
··casa a sta. coloma
---------------------
descarregar book
----------------------
assessoria tècnica
----------------------
contacte

----------------------
operació
maquillatge urbà
----------------------
disseny de bussoga.com